Háromszor öntötte el a víz a várost

20100716-2.jpgMájus óta háromszor sújtotta felhõszakadás Bonyhádot, ezek során sok kár keletkezett. Mindhárom esetben vis major pályázatot nyújtott be az önkormányzat.

– Az elsõ pályázatban fõleg árvízi védekezési költségeket jelöltünk meg, a bruttó 6 millió 80 ezer Ft-os költségbõl 4 millió 250 ezer Ft-os támogatást kértünk, és az értesítés szerint ezt meg is ítélték már számunkra – mondja Makovics István, a bonyhádi önkormányzat beruházási ügyintézõje. – Elszámolásra került pl. a homokzsákok ki- és visszahelyezése, és a Vízmûnél keletkezett kár – ugyanis három ivóvíztermelõ kutat le kellett állítani és újraindításnál fertõtleníteni. Ezt az elsõ pályázatot a május 15-17-i nagy esõzések után adtuk be.

20100716-3.jpgA második pályázat a május 31., június 1-2. napok nagy esõzései nyomán keletkezett árvízi károkra illetve a védekezési költségekre szólnak. Itt elsõsorban a Völgység-patak kiömlése, a belvíz be nem fogadása, a sportpálya és környéke elöntése szerepelt. Itt még nem történt meg a hiánypótlási felszólítás, összességében 4,4 millió Ft-os összköltségrõl van szó, ebbõl 3 millió 80 ezer Ft-os vis major támogatást igényeltünk. Ebbe beterveztük a nagy áruházaknál a Völgység-patak megemelését és egy gát építését. A második pályázat keretében szeretnénk elszámolni a sporttelep fertõtlenítését, az öltözõk kitakarítását is.

A harmadik pályázatot a június 21-22-én történt esõzések után nyújtottuk be. Itt szintén a védekezési költségeket jelentettük, illetve hogy a Bartók Béla utca végén több helyen partfalcsúszás történt, az út is megsüllyedt, összetöredezett. Ebben a harmadik esetben a vis major csak be van jelentve, az elszámolása július 25. környékén esedékes, addig szakértõi véleményt kell kérjünk. Itt összességében 3 millió Ft-tal jelentettük be a károkat, bár a helyreállítási költség valószínû nagyobb lesz.

Partfalomlás történt a Deák Ferenc utcában is, ahol csak a sártömeg eltakarítását tudjuk elszámolni, mert magántulajdonú területrõl van szó. Ezenkívül a Cikói út földesutas részén van egy 50-60 méter hosszúságú partszakadás, amirõl késõbb kaptunk információt, és nincs még bejelentve – tájékoztat Makovics István.