Az igényeknek megfelelõen választják ki a foglalkozások témáit

Csillag Katalin 2009 júniusában végzett a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Karán, és egy nyertes OFA pályázatnak köszönhetõen szeptember óta a bonyhádi Családsegítõ Központban dolgozik. A kétéves szerzõdés keretében szociális munkásként alkalmazzák.

– A munkámat a szociális törvény alapján végzem, a rendszeres szociális segélyezettekkel foglalkozom. A törvényi elõírásoknak megfelelõen kötelezõ adminisztrációt látok el, esetnaplót és forgalmi naplót vezetek. Feladataim közé tartozik a rendszeres családlátogatás, csoportfoglalkozásokat, egyéni esetkezelést, komplex családgondozást folytatunk. Ahol kisgyermekek vannak, ott együttmûködöm a gyermekjóléti szolgálatos családgondozóval. A Völgység 21 települése tartozik hozzám, többnyire mindegyik településen van rendszeres szociális segélyezett. Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akik az 55. életévüket betöltötték, egészségkárosodottak, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelnek. Hozzám többnyire az 55 év felettiek tartoznak, egészségkárosodás jogcímén két személy kapja ezt az ellátási formát.

Két csoportfoglalkozásunk van, az álláskeresési tréning és a mentálhigiénés csoport. Jelenleg 10-10 fõvel mûködnek a csoportok, kéthetente van foglalkozásunk. Az ügyfelektõl pozitív visszajelzéseket kapunk, több embernek tudtunk már segíteni az elhelyezkedésben. Az elmúlt hónapok során 8 fõ tudott munkába állni, és 45 ügyfelem van.

A csoportfoglalkozások tematikáját általában az ügyfelek igényeinek megfelelõen építjük föl. Mindig aktuális dolgokkal foglalkozunk, legutoljára a Start kártya programokkal. Interaktív beszélgetésekrõl van szó, szituációs gyakorlatokkal próbáljuk õket felkészíteni az álláskeresésre, hogy minél eredményesebben tudják megállni a helyüket a munkaerõpiacon.

Ezeknek az embereknek többnyire szükségük van a képessé tételre, az információszerzésre, és az önbizalmuk megerõsítésére. Az egy-másfél órás csoportfoglalkozásokon erre különösképpen odafigyelünk. Páros vezetés történik, két szociális munkással, akik tapasztalt kollegák, és jól kiegészítik egymást. Egy nõi és egy férfi csoportvezetõrõl van szó, ami azért jó, mert maguk a csoportok is vegyesek, és így minden ügyfél tud azonosulni a nemének megfelelõ vezetõvel.