Huszonhatan sikeresen levizsgáztak

A Zombai Romákért Egyesület a „Lépjünk Együtt a munka világába” címû projekt keretében két sikeres képzést is lebonyolított: Kisvejkén gyógynövénygyûjtõ, Tamásiban pedig zöldségtermesztõi OKJ-s vizsgát tett 13-13 fõ. A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthattak el a résztvevõk. A gyakorlati oktatást az Apponyi Sándor Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola szakemberei vezették, a képzõ szervezet a pécsi MIOK Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány volt. A bonyhádi Laurus Alapítvány konzorciumi partnerként közremûködött.

– Büszkék vagyunk a tanulóinkra, hiszen hármasnál rosszabb bizonyítvány nem született – mondja Szancsik Mária, a Zombai Romákért Egyesület elnöke. – Jelen pillanatban keressük számukra az álláslehetõségeket. A Tamási Hús Kft-tõl kaptunk ajánlatot, néhányan el is helyezkedtek ott dolgozni, vagyis megkezdõdött a munkaerõpiaci kihelyezés. Havonta egyszer életvitel foglalkozásokat tartottunk, negyedévente konzorciumi üléseket, illetve kéthetente esetmenedzseri megbeszéléseket. Az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek alapján figyeltük az emberek életútját, és tesszük ezt még a projekt lezárásáig, 2011. június 30-ig. A nyári hónapokban életvitel foglalkozásokat tartunk, õsszel pedig elindulnak a tréningek: kommunikációs, önismereti, motivációs, álláskeresési. Ezzel segítjük azokat, akik még nem tudtak elhelyezkedni. A projekt kezdetekor 44 fõt toboroztunk, ebbõl 30 fõt kell az elõírt idõszak alatt nyomon követnünk. Az is feladatunk volt, hogy akik eddig nem regisztráltatták magukat a Munkaügyi központban, tegyék ezt meg. A projekt eredményeként mára már mindenki regisztráltatta magát.