A bizottsági munkát is értékelik

Június 24-én, 15 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A napirendi pontok a következõk lesznek:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2/a.) Beszámoló a kórház beruházásának helyzetérõl

2/b.) Döntés a kórházi rekonstrukcióhoz kapcsolódó többletköltségekrõl

3.) Tájékoztató a termálfürdõ beruházásának helyzetérõl

4.) Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl

5.) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról

6.) Beszámoló az Oktatási- és Kulturális Bizottság munkájáról

7.) Beszámoló a Közrend- és Környezetvédelmi Bizottság munkájáról

8.) A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény alapdokumentumainak módosítása

9.) Vis maior pályázat benyújtása

10.) A Petõfi és Gagarin utcák felújítása