Átadták az ECDL vizsgabizonyítványokat

20100615-1.jpgA bonyhádi székhelyû Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítõ Egyesület volt a fõpályázója az INDA Völgységi Álláskeresõk Fejlesztõ Programja elnevezésû TÁMOP pályázatnak. Az Elsõ lépés pályázati kiírás keretében elnyert támogatásnak köszönhetõen két képzést valósítottak meg az idei évben. Tizenkét fõvel egy konyhai kisegítõ képzést, ahol mindenki sikeres vizsgát tett. A gyakorlati és az elméleti oktatást egyaránt a Bonyhád Városi Kórház és Rendelõintézet konyháján bonyolították le, a MIOK Hátrányos Helyzetû Emberekért Alapítvány volt a képzõ intézmény. Ezen a hétvégén oklevél átadásával zárult a másik képzés is, az ECDL Start tanfolyam.

20100615-2.jpgItt tízen kezdték a képzést, és kilencen vizsgáztak sikeresen, négy modulból (Word, Filekezelés, Internetkommunikáció, PowerPoint prezentáció). Ez esetben a képzõ intézmény az 505 Didaktik Bt. volt. Több olyan résztvevõ is akadt a csoportban, akinek a kezdéskor semmiféle számítógépes ismerete nem volt. Ehhez a képzéshez a városi könyvtár biztosította a számítógépeket, illetve a helyet. Az ECDL vizsgabizonyítványokat ezen a hétvégén adta át a pályázat szakmai vezetõje, Herczeg Andrea, míg Dudás Olga projektvezetõ egy-egy motivációs csomaggal ajándékozta meg a résztvevõket.

A projekt egyébként 2009. szeptember 1-jén kezdõdött, egy bevonási szakasszal: emberek megszólítása, munkaügyi tájékoztatás, alkalmassági felmérés, és egyéni fejlesztési terv készítése. A kezdetekkor 52-en csatlakoztak a projekthez, de nem volt lehetõség mindenkit beiskolázni. Mivel a projekt még jövõ év márciusáig tart, így az elsõ körben a képzésbõl kimaradóknak még tudnak segíteni képesség- és kommunikációfejlesztésben, vagy épp jártasságot szerezni az önéletrajzírásban.

Azok közül, akik sikeresen vizsgáztak a két képzés valamelyikén, már néhányan el is tudtak helyezkedni új tudásukkal. A projektvezetõk igyekeznek ebben segíteni, leginkább azonban közcélú foglalkoztatásba tudják õket bevezetni, mivel a nyílt munkaerõpiacon nagyon kevés esély van az elhelyezkedésre. Aki nem tud elhelyezkedni, annak az álláskeresési technikákkal kapcsolatban lesz még tréningje. Aki pedig munkahelyet talál magának, õt még legalább fél évig nyomon követik az esetmenedzserek, és megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy munkában is maradjanak, tehát valamilyen munkatapasztalatot szerezzenek.

Nagy segítséget jelentett a régóta munkanélküli vagy gyes-en lévõ, elavult végzettséggel rendelkezõknek maga a tanfolyam is, hogy beintegrálódtak egy közösségbe, és képességfejlesztésben részesültek, OKJ-s bizonyítványt szerezhettek.