Tájékoztató a kisebbségi önkormányzati választásról

Tisztelt Választópolgár! Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, úgy 2010. õszén ismét lehetõsége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon megtartásra kerülõ, települési, kisebbségi önkormányzati választásokon.

A települési, kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki

– a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, a kisebbséghez tartozását nyilatkozattal vállalja,

– nagykorú magyar állampolgár,

– a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,

– szerepel a kisebbségi választói névjegyzékben.

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napja 16 óráig lehet kérni a jegyzõtõl a www.bonyhad.hu oldalról letölthetõ nyomtatványon. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal (7150, Bonyhád, Széchenyi tér 12.) portáján elhelyezett gyûjtõládába dobhatja, vagy levél útján juttathatja el a jegyzõhöz. A választói jegyzékbe való felvételt csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkezõ esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A jegyzõ július 15-ig dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe való vételérõl. A választást a helyi választási bizottság akkor tûzheti ki, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékben szereplõ kisebbségi választópolgárok száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fõt.