Bibliaolvasás

A Bibliaolvasó Körben, a bonyhádi mûvelõdési központban a téma: Pál I. levele Timóteushoz.