Beszámolnak tevékenységükrõl a közüzemi cégek

Május 27-én, 16 órakor tartja a Városházán soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a BONYCOM Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységérõl

3.) Beszámoló a Fûtõmû Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységérõl

4.) Beszámoló a Völgységi Termál Vízfeltáró Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységérõl

5.) Beszámoló a Bonyhádi Fürdõ Kft. 2009. évi gazdasági tevékenységérõl

6.) Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról

7.) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet módosítása

8.) Kistérségi Társulási megállapodás módosítása

9.) Bonyhád, Rákóczi utca 10. szám alatti lakások értékesítése

10.) Bonyhád, Gyár utcai útburkolat kiszélesítése

11.) Városi közutakon elvégzendõ munkálatok

12.) A Szociális Alapszolgáltatási Központként mûködõ Gondozási Központ TÁMOP-5.4.3-10/2 kódszámú „Házi Segítségnyújtás fejlesztése” c. pályázata.