Új parkolóhelyek a Fáy lakótelepen

A mai napon átadták a bonyhádi Fáy ltp. 11-12. számú lakóépületetek elõtt kialakított parkolót. Az ünnepség tervezett kezdési idõpontjára eleredt az esõ, így egy lépcsõházban beszélt Varga Szilárd Mihály alpolgármester a beruházásról, a lakók pedig megköszönték mind az önkormányzatnak, mind a kivitelezõnek a munkát. A felavatott területen 32 térkõ burkolatú parkolóhelyet, és 3 db 1100 literes szemétgyûjtõnek megfelelõ helyet alakítottak ki. Két akadálymentes járdakapcsolat épült meg 25 m2-en, illetve egy új vízgyûjtõ aknával, és 15 m2 kiegészítõ betonburkolattal gazdagodott a terület. A beruházást a szekszárdi székhelyû Közúti Építõ és Szolgáltató Kft. (KÉSZ Kft.) végezte el közel három hét alatt, 6 millió Ft összköltséggel, melyet teljes egészében az önkormányzat finanszírozott.