Több mint 80 millió lehet az éves energiamegtakarítás

A bonyhádi FÛTÕMÛ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. április végén tartotta éves rendes taggyûlését, majd a májusi önkormányzati képviselõ-testületi ülésen a fõ tulajdonos is tájékoztatást kap az elmúlt év gazdálkodásáról, a beruházási terv végrehajtásáról. A taggyûlésen részletes beszámoló hangzott el az ESCO beruházásról. Ez a program az energiamegtakarításból visszafizetendõ beruházás. Korszerûsítésekkel, kazáncserékkel, egyéb szabályozásokkal minden távfûtéses lakás összes radiátorára termosztatikus szelep került, ami 25 %-os átlagos energiamegtakarítást eredményezett. A beruházási értéknek azonban kamata és egyéb költségei is voltak, ezért ez a program 7 év futamidejûre köttetett. 2005-ben azonban felajánlotta az ESCO-partner, hogy a bonyhádiak az akkori, 200 millió Ft-os visszalévõ halmozott értéket 100 millióból kivásárolhatják, és ezt meg is tették. A beruházás 240 millió nettó összeggel történt, idén júniusban fizetik ki az utolsó részletet, és ekkortól a város, illetve lakóinak tulajdonává válik a beruházás eredménye.

Bölcsföldi Árpádtól, a FÛTÕMÛ Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk, hogy ezévben letelik a közvilágítás refinanszírozása is, amit 2003-ban valósítottak meg az önkormányzattal közösen. Így év végétõl az európai színvonalú köz- és díszvilágítások is a város tulajdonába kerülnek. Ezt követõen a városnak ebbõl a két energiahordozóból 70-75 millió Ft megtakarítása lesz évente. Idén indított a Fûtõmû energiavásárlást a szabadpiacról, hogy a lehetõ legolcsóbban vegyen áramot. Július 1-tõl szeretnék a város összes energetikáját kivinni a szabadpiacra, ami további 8-10 millió Ft-os éves költségcsökkenést jelentene a városnak.

– Igyekszünk a legtakarékosabban üzemeltetni és ezt a távfelügyeletünk biztosítja is – mondja Bölcsföldi. – Tíz éve üzemeltetjük ezt a korszerû rendszert, gyakorlatilag egy számítógép irányítja a város energetikáját.

– Lesz-e az idei évben a lakosság felé valamilyen díjemelés?

– Biztos hogy nem lesz. Az alapdíjat már 2,5 éve nem emeltük. A hõdíjak pedig lényegesen csökkentek a 2008. év végi, illetve a 2009 tavaszi hõdíjhoz képest, és ezt az idei évben tudjuk tartani. Beléptünk egy konzorciumba a földgázvásárlással, ahol 180 millió köbmétert veszünk a többi konzorciumi taggal együtt, ezért nagyon jó árat tudtunk elérni a szabadpiacon. Egyébként most egy 60 négyzetméteres, nem szigetelt lakásnak a hõdíj költsége éves szinten 120-130 ezer Ft. Az alapdíj nem egész 7 ezer Ft havonta. Akik jó színvonalon szigeteltek (tavaly 6 épület 130 lakása), átlag 50 %-os megtakarítást értek el. A hõszigetelt lakásokban nyáron sincs melegebb 24-26 foknál, a nem szigetelt lakásokban akár 32 fok is lehet. Jövõre szeretnénk elindítani Bonyhádon a termálvíz programot, és akkor 3 év múlva termálvízzel történhetne a távfûtés. Nagy reményeink vannak, az adatok is jók, ezért fontos lenne, hogy minden épület le legyen szigetelve, az önkormányzatiak is. Ez egy négyéves programban megoldható lenne, és akkor 2014-15-ben elfelejthetnénk a földgázt Bonyhádon.