Tantestületi elismerések a gimnáziumi ballagáson

A bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban minden évben a ballagási ünnepségen adják át a kiemelkedõ verseny- és tanulmányi eredményekért járó Lotz János díjakat. A legmagasabb tantestületi kitüntetést idén nyolcan vehették át: arany fokozatban részesült Cséke Balázs, Németh Bence, és Tóth Barnabás, míg ezüst fokozatot kapott Jászberényi Ágnes, Klenk Blanka, Budai Soma, Szili László, és Varju Tamás.