A költési idõszakról

A költési idõszak problémáiról beszélgetnek a Madárbarátok Körének összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban.