Hat elsõ osztály indul Bonyhádon

Az április 19-20-án megtartott óvodai és általános iskolai beíratás során 111 gyermek jelentkezett a bonyhádi óvodákba, huszonketten pedig a társult községek tagóvodáiba iratkoztak be. Bonyhád város esetében a csoportszámok nem változnak a következõ nevelési évben. A bonyhádi iskolákba összesen 150 tanuló jelentkezett, akik Bonyhádról, Mázáról, Kisvejkérõl, Kismányokról, Mucsfáról, Izménybõl, Váraljáról, Nagymányokról és Hidasról érkeznek. A diákok 6 tanulócsoportban kezdhetik meg tanulmányaikat. Az izményi tagintézménybe 4 tanuló iratkozott be, a kakasdi Bezerédj Amália Általános Iskolai tagintézményben pedig 12 elsõs kezdi meg a tanévet. A BONI Arany János Egységes Iskola gimnáziumi képzésére 27 tanuló nyert felvételt, így – növekvõ érdeklõdés mellett – már a második évfolyam kezdheti meg középiskolai tanulmányait a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben.

A tagóvodákba áprilisban beíratott gyermekek száma: Ficánka 20, Vackor 9, Szélkakasos 22, Malom 23, Liget 18, Pitypang 10, Napsugár 9, Kisdorog 2, Kisvejke 2, Kakasd 14, Váralja 4. Kakasdon és Váralján fél-fél csoportot megszûntetnek a kisebb gyermeklétszám miatt, ezért Váralján egy óvónõi és egy dajka státuszt megszûntetnek. Kakasdon még nem született meg a döntés.

A törvényi elõírásoknak megfelelõen a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményegység mûvészetoktatás tanszakain zene tanszakon maximum 82 fõ, szolfézs tanszakon 15, szín-és bábmûvészet tanszakon maximum 21 fõ, modern tánc tanszakon maximum 16 fõ, társastánc tanszakon 25 fõ, néptánc tanszakon Bonyhádon 57 fõ, Kakasdon 51 fõ, grafika tanszakon 20 fõ felvételét engedélyezik.