Épületfelújításra pályáznak a tûzoltók

A bonyhádi tûzoltóság épületének bejárata jelenleg balesetveszélyes. A probléma megoldására nyújtana lehetõséget a Magyar Tûzoltó Szövetség által Önkéntes Tûzoltó Egyesületek számára kiírt pályázat. Az elnyerhetõ támogatásból lehetõség nyílna az elõtetõ, a bejárati ajtó, a járda és a teraszrész felújítására, cseréjére. A tervezett költség az elõzetes árajánlatok alapján 1,2 millió Ft, a szükséges önerõ mértéke 629 ezer Ft lenne. Az árajánlat az anyagköltséget tartalmazza, a munkálatokat az önkéntes tûzoltók társadalmi munkában végeznék el. Az önkéntesek azt is felajánlották, hogy saját keretükbõl 200 ezer Ft-tal hozzájárulnak az önerõhöz. Így a hiányzó önrész 430 ezer Ft, melynek biztosítását a mai önkormányzati képviselõ-testületi ülésen megszavazta a grémium, a pályázati tartalék-keret terhére.