A Magyar Néphadseregrõl

A Magyar Néphadsereg 1945-56 címmel tart elõadást Szomolányi Tibor ny. alezredes, a ZMNE ny. tanára a bonyhádi mûvelõdési központban, a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület összejövetelén.