A szõlõ növényvédelmérõl

A szõlõ növényvédelmérõl tart elõadást Szemán András a Borbarát Kör összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban.