Konferencia a német oktatásról

„A Tolna megyei magyarországi német oktatás megújulása és jövõje” lesz a témája a Knábel Vilmos Konferenciának, a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolájában. A konferencia áprilisban két egymást követõ csütörtökön kerül megrendezésre: a résztvevõk április 8-án a téma szakértõitõl hallhatnak elõadásokat, április 15-én pedig mûhelymunka keretén belül gyakorlati oldalról ismerkedhetnek a terület megújulási lehetõségeivel. A rendezvény elsõsorban a német szakos és a szaktárgyukat német nyelven oktató tanárok számára kínál ismeretszerzési és elmélyülési lehetõséget. A konferenciát a Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel együttmûködve szervezik az iskola pedagógusai. A tanítók, általános iskolai és középiskolai tanárok tanúsítványt kapnak részvételükrõl, amely 8 órával beszámítható a továbbképzési pontok közé.

A kétnyelvû oktatás 1986-ban történt visszaállítása óta több mint két évtized telt el. A német kisebbség kulturális autonómiájának megvalósításaként napjainkig egy komplex képzési területet épített fel az óvodától egészen az érettségiig. Ehhez a rendszerhez kapcsolódnak azok a szakok, amelyeket a különbözõ felsõoktatási intézményekben német nyelven lehet tanulni.

A magyarországi német oktatás expanziója az utóbbi években elérte magaslatait. Politikusok és pedagógusok az utóbbi években egyre gyakrabban gondolkodnak azon, hogy a gyors változások közepette miként lehet a német nyelv rangját megõrizni, a kisebbség hagyományait pedig továbbadni. A konferencián azokat a perspektívákat keresik majd, amelyeket az új oktatásszervezési eljárásoknak és a nemzetiségi oktatás tradícióinak az összekapcsolása kínálhat.

A konferencia névadójának a Vörösmarty iskola egykori tanárát, Knábel Vilmost (1884-1972) választották, aki pedagógiai és irodalmi tevékenységével Bonyhád német kultúrájának meghatározó személyisége volt. Knábel 1967-ben a Neue Zeitung folyóiratban megjelent nyílt levelével az 1945 utáni magyarországi német irodalom megújulásának elindítójává vált. Versei, novellái, drámái és történelmi esszéi az új magyarországi német irodalom elsõ generációjának jelentõs képviselõjévé tették. Zur Heimat zieht der Brotgeruch címû, 1982-ben megjelent gyûjteményes kötete bonyhádi éveinek irodalmi termésérõl tanúskodik.