Elõfizetõket várnak az Üdvözlet Bonyhádról címû könyvre

A Völgységi Tájkutató Alapítvány és a Völgységi Múzeum kötetben kívánja megjelentetni Hofmeister Lajos képeslapgyûjteményét, „Üdvözlet Bonyhádról” címmel. A nemes célra keresik a forrásokat. Az 1000 darab A4-es formátumú, háromnyelvû, színes reprezentatív kötet nyomdai költsége 1,7 millió Ft. A tervezett májusi megjelenés érdekében elõfizetõket várnak a kötetre, melynek ára 3.000 Ft. Az érdeklõdõket a Völgységi Múzeumban várják.