DSD vizsga

A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagintézmény 2010 januárjától Deutsches Sprachdiplom iskolaként is mûködik. Az iskola 3. évfolyamos tanulói a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelõ A2 – B1 szinten tehetik le a vizsgát. A nyelvvizsgaközpont cím elnyerésének feltétele, hogy német vendégtanár is oktasson. A nemzetközileg elismert nyelvvizsgát az iskola diákjai térítési díj befizetése nélkül tehetik le. A vizsga négy részterületbõl tevõdik össze: írásbeli kommunikáció, olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés és szóbeli kommunikáció. Az írásbeli vizsga 2010 március 16-án lesz.