Szita Lászlóra emlékezve

Dr. Szita László történészre, a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium öt évvel ezelõtt elhunyt öregdiákjára emlékeznek a középiskola múzeumában március 10-én, 16 órakor. Dr. Dobos Gyula, a Tolna Megyei Levéltár igazgatója Szita életútjának üzenetérõl beszél, majd a Völgységben végbement lakosságcserérõl és annak okairól tart elõadást két gimnazista, Kalauz Luca és Szabó Lívia, végül levetítik a Szita Lászlóval készült dokumentumfilmet. A rendezvény házigazdája Nagy István, a gimnázium tanára.