Évet értékeltek a rendõrségen

A 2009. év értékelésére került sor a Bonyhád Városi Rendõrkapitányságon. Dr. Marcsek Sándor rendõrkapitány a beszámolót követõen adott összegzést munkájukról, eredményeikrõl.

– A bûnügyi statisztikai adatok szerint enyhe emelkedés mutatkozik az ismertté vált bûncselekmények számában. A regisztrált bûncselekmények fele vagyon elleni, itt kismértékû emelkedés látszik. Csökkent a betöréses lopások száma, viszont a kategórián belül emelkedett a magánlakásokba, lakóházakba, irodákba történõ betörések száma. Szolgálatszervezéssel, erõk átcsoportosításával az év elsõ hónapjaiban mutatkozó bûncselekményszám-emelkedést késõbb kezelni tudtuk. Csökkent a piaci lopások száma, viszont egyre több idõskorú sérelmére követtek el fõként vagyon elleni bûncselekményt. A személy elleni erõszakos bûncselekményeknél a testi és a súlyos testi sértések száma jelentõsen emelkedett, akárcsak a zaklatás miatt indult eljárásoké. A közrend elleni bûncselekményeken belül a garázdaság dominál, itt emelkedést látunk a korábbi évhez képest. Emelkedõ tendenciát mutat a különféle okiratokkal elkövetett jogsértések, fõként a visszaélések száma. Pénzhamisítások elkövetõit jó hatásfokkal sikerül felderíteni.

Jelentõsen emelkedett a közterületi szolgálatra vezénylések száma és idõtartama, vagyis fokoztuk a rendõri jelenlétet a településeken. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek csökkenõ tendenciája tovább folytatódott. Jelentõsen, 7-rõl 3-ra csökkent a balesetben elhunytak száma. A sérüléses balesetek jelentõs része lakott területen belül történik. A balesetek bekövetkezése továbbra is szubjektív okokra vezethetõk vissza, mint pl. relatív gyorshajtás, elsõbbségi szabályok megszegése. Folyamatosan csökken az ittasan okozott balesetek száma. A csökkenõ balesetszámban úgy véljük szerepet játszik a szigorú jogi szabályozás, de a rendszerbe állított sebességmérõ készülék is.

Fõ feladatainkon kívül figyelmet fordítunk a prevencióra is. Kihasználtuk az együttmûködés, és a sajtó kínálta lehetõségeket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a potenciális sértettek tájékoztatására, elõadásokat tartottunk nyugdíjasok számára. Gyermek- és ifjúságvédelmi területen rendszeresen tartunk ellenõrzéseket szórakozó helyeken, közterületeken. A cél egyértelmû: fellépni a fiatalkorúak szeszes itallal történõ kiszolgálása, vagy a közterületen történõ szeszesital fogyasztás ellen. Tizenkettedik alkalommal tartottuk meg a Tisztán élj! kortársoktató tábort Váralján, melynek záró akkordjaként ismételten megtartottuk a kortársoktató-képzõ prevenciós hetet. Balesetmegelõzés kapcsán minden iskolai felkérésnek eleget tettünk, elméleti és gyakorlati képzéseket tartottunk.

Munkatársaimmal együtt nyitottak vagyunk a településeken jelentkezõ problémák megoldására, az elmúlt évben megalakított Közbiztonsági Egyeztetõ Fórum egy újabb formája az együttmûködésnek. Munkánkat nagymértékben segítették az önkormányzatok, a településeken mûködõ polgárõr egyesületek, munkájukat ezúton is köszönöm. Akárcsak az Összefogás a közrend védelmében alapítvány kuratóriumának, elnökének az irányunkban kifejtett áldozatos munkáját.

Az értékelésnél nem szabad megfeledkezni a hibákról, problémákról sem. A nagymérvû szervezeten belüli és kívüli személyzeti mozgás komoly hátráltatója a minõségi munkának. Ezt tetézi az egyre szaporodó adminisztrációs teher. A beosztásokban eltöltött rövid idõ, a szakmai és gyakorlati tudás hiányossága felszínre hoz hibákat. Vezetõtársaimmal együtt célunk az, hogy a bonyhádi kapitányságot újra az oly hosszú idõn át jellemzõ, kimagasló teljesítmény és elismerés övezze. Megköszönöm munkatársaimnak az elmúlt évben végzett munkáját. Motivációs lehetõségem ugyan egyre kevesebb, de igyekeztünk jobb munkakörülményeket biztosítani. Végre sor kerülhetett több, a mai igényeket kielégítõ öltözõ kialakítására, felújított irodában dolgozhatnak a bûnügyi technikusok, míg a nyílászárók javításával hosszú évek problémái oldódtak meg. Vezetõként továbbra is szakszerû, és törvényes munkát várok el minden munkatársamtól. Ez nem csak cél, hanem alapvetõ kötelességünk és feladatunk.