Nem fogadták el a költségvetést

Ma délután ülésezett Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A nyolc napirendi pont között a „nagy falat” a 2010. évi költségvetési javaslat elõterjesztése volt. A bizottságok (néhány tartózkodással, de) elfogadásra javasolták a tervezetet. A kisebbségi önkormányzatok is igent mondtak rá, míg az Érdekegyeztetõ Tanácsnál a munkavállalói oldal nem támogatta az elõterjesztést. Eztán kezdõdött a napirend tárgyalása, és bizony nem született meg a döntés a mai napon, amit a grémiumi ellenzéket képviselõk politikai fogásnak tituláltak, és amit a Fideszes körzeti képviselõk fel is vállaltak.

Potápi Árpád János polgármester elmondta, hogy egyik napról a másikra hozott olyan döntéseket a kormány, melyek alapján 2010. január 1-tõl Bonyhád Város Önkormányzata közel 320 millió Ft mûködési mínusszal számolhat. A másfél órás vita során Potápi kijelentette, hogy õ maga sem fogadja el a tervezetet, ezzel is tiltakozva a költségvetés ellehetetlenítése miatt. Kovács Péter címzetes fõjegyzõ elmondta, ha március 10-ig nem adják le az idei költségvetést, akkor az állami támogatást felfüggeszti a minisztérium, ami az április 3-i bérkifizetést is veszélyeztetné. Míg Vaszari Tibor és Szabó Gábor a költségvetés elfogadását javasolta, addig Potápi kitartott a nemleges döntése mellett. Végül 5 igen, 8 nem, és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el a grémium a költségvetési tervezetet. A következõ hét feladata lesz a képviselõk számára, hogy átböngésszék a költségvetést, hogy hol lehetne „karcsúsítani” – a polgármester szerint minimum 120 millió Ft-ot kéne lefaragni a tervezetbõl. Várhatóan a következõ héten tárgyalják újra a kényes napirendi pontot.