Csütörtökön ülésezik a képviselõ-testület

Február 18-án 15 órakor ülésezik Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A napirendi pontok a következõk lesznek:

1. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról.

2. Javaslat a Bonyhád Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítására.

3. A költségvetés és a zárszámadás elõterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek, kimutatások tartalmának meghatározásáról szóló rendelet módosítása.

4. Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2010. évi költségvetési javaslata.

5. Bonyhád Város Önkormányzatának Tervtanácsa mûködési rendjérõl szóló rendeletének módosítása.

6. A polgármesteri hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló rendeletének módosítása.

7. Intézményi alapító okiratok módosítása.

8. Pályázat benyújtása közfoglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatásának támogatására.

A zárt ülés keretében szó lesz a Perczel-díj adományozásáról.