Értékeltek a polgárõrök

A Bonyhádi Polgárõr Egyesület megtartotta évértékelõ közgyûlését. A szervezet 2009-ben 259 vezénylés alkalmával 3682 munkaórát teljesített, 34.568 km-t tettek meg járõrszolgálatban személygépkocsival. Ez idõ alatt irányítottak forgalmat, részt vettek rendezvények biztosításában, valamint forgalomellenõrzésben. A 2008-as 16 alkalomhoz képest 2009-ben 159 alkalommal adtak közös szolgálatot a Bonyhád Városi Rendõrkapitányság munkatársaival. Ezenkívül minden hétvégén éjszakai járõrszolgálatot láttak el, valamint jelenlétükkel segítették a gyalogosátkelõk biztonságosabbá tételét a város területén.

– A 2009-es év anyagi helyzete stabilnak nevezhetõ, köszönhetõen annak, hogy az önkormányzati támogatás nem csökkent az elõzõ évhez képest – mondja László Krisztián egyesületi elnök. – Legnagyobb korszerûsítésünk a formaruhák pótlása és cseréje volt. Decemberben megérkezett a modernebb, fiatalabb évjáratú gépkocsink is. Tavaly két pályázatot adtunk be, ezeken 240 ezer Ft-ot nyertünk. A 2010. évre szóló költségvetési tervezetünkben a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 1,5 millió Ft szerepel. Bonyhád Város Önkormányzata 1 millió, az Országos Polgárõr Szövetség pedig 350 ezer Ft-tal támogatja mûködésünket.