Újra megnyitotta kapuit a Göncöl Tanoda

December 1-jén újra megnyitotta kapuit a bonyhádi Romaházban a Völgységi Göncöl Tanoda. A Bonyhádi Független Roma Egyesület elnöke, Babai László elmondta, hogy a pályázat sikerérõl szeptemberben megérkezõ értesítést követõen elkezdték újra felvenni a kapcsolatot a diákokkal. A pályázati elõírásnak megfelelõen 30 általános iskolás felsõ tagozatos tanulót kell bevonni a projektbe, és az is kikötés volt, hogy 80 %-uk halmozottan hátrányos helyzetû legyen. A toborzó sikeres volt, a 30 fiatal közül 26 megfelel ennek a kitételnek.

– Problémát jelent, hogy még jelen pillanatban sincs szerzõdésünk, de a konkrét munkát már elkezdtük a bemeneti mérésekkel – tájékoztat Babai László. – Induláskor és a program végén is felmérjük, hogy a gyerekek milyen tanulmányi szinten állnak, vagyis hogy mennyit sikerül fejlõdniük a Tanodánkban. Fontos programelem, hogy minden negyedévben szabadidõs programokat kell nyújtsunk a gyerekeknek, elsõsorban múzeum-, színház-, jégcsarnok-, és különbözõ sportrendezvények látogatását tervezzük. Ezek a programelemek azonban csak akkor tudnak megvalósulni, ha aláírás kerül a szerzõdésre, és megérkezik a támogatási elõleg.