Szalagtûzõ

A Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium szalagtûzõ ünnepsége a bonyhádi mûvelõdési központban.