Nõk Klubja

A Nõk Klubja elsõ féléves programtervének megbeszélése a bonyhádi mûvelõdési központban.