CD-vel ünnepel a cikói kórus

Sikeres évet zár a Cikói Székely Német Hagyományõrzõ Egyesület. Májusban Alsópáhokon, az Aranypáva-díjasok gálamûsorán szakmai különdíjat kaptak a zsûritõl. Õsszel Mohácson, a Vass Lajos emlékére kiírt verseny területi döntõjén arany minõsítést szereztek, és a legjobb felnõtt kórusként 20 ezer Ft-ot kaptak. A civil szervezet vezetõje, Bogos Jeromosné beszél a jövõ évi terveikrõl:

– Rendszeresen részt veszünk a Bukovinai Találkozások rendezvényein, voltunk már Lengyelországban, Ukrajnában és Szlovákiában is. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének január 10-i közgyûlésén dõl el, hogy melyik országban melyik csoport képviselheti hazánkat 2010-ben, mi szívesen utaznánk egy tánccsoporttal társulva Romániába. Jövõre ünnepeljük kórusunk megalakulásának tízéves jubileumát, ez alkalomból cd-t jelentetünk meg. December 6-án megkezdtük a munkálatokat a bonyhádi mûvelõdési központban, két dalcsokrot már felénekeltünk. Egyébként kéthetente próbálunk két órát, a kórusvezetõnk Szabóné Gáncs Tünde, aki Medináról jár át hozzánk. Fõleg bukovinai székely népdalokat éneklünk, kivéve karácsonykor, amikor népi- és egyházi énekeket is elõadunk. Tizenhárom tagja van a kórusnak, a legfiatalabb 22 éves, a legidõsebb közel van a 70-hez.