Szakkörök a kisvejkei Tanodában

November 1-jén kezdte meg mûködését Kisvejkén a Tanoda. Az Aparhanti Független Roma Egyesület nyertes pályázatának köszönhetõen indulhatott a program, melynek keretében – javarészt halmozottan – hátrányos helyzetû gyermekek tanulását, és szabadidejük hasznos eltöltését segítik. A 30 diák Kisvejkérõl, Aparhantról, Lengyelrõl és Závodról érkezik a Tanodába. A velük foglalkozó pedagógusok között van aki matematika-fizika-kémia, aki földrajz-biológia-történelem, aki magyar nyelv és irodalom, illetve aki a kisebbekkel német nyelv és rajz feladatokat old meg. Különbözõ szakkörök indítását is tervezik, így hamarosan beindulhat a színjátszó-, a matematika-, az informatika-, illetve az életmód és alkotás szakkör.