Módosítják a kórház dolgozói létszámát

A kórház engedélyezett létszámának módosításáról döntött Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. Január 1-tõl a védõnõi szolgálat vállalkozás keretében végzi feladatait, emiatt a védõnõk közalkalmazotti jogviszonya megszûnik az intézménynél, és 7 fõvel csökken a létszámkeret. Az ÁNTSZ vizsgálata során megállapították, hogy a jelenlegi kórházi dolgozói létszám nem felel meg a rendeletben meghatározott minimum feltételeknek, és az intézmény szakdolgozói létszámát 12 fõvel emelni kell. A létszámnövelést indokolttá teszi, hogy az ápolási osztály kapacitása hamarosan 20 ágyról 40 ágyra nõ. Az Egészségügyi Minisztérium Jogi Fõosztályával történt egyeztetés alapján a kórház jelenleg engedélyezett 185 fõs létszámát január 1-tõl 190-re emelik.