János-napi köszöntõ Tevelen

János-napi köszöntõ mûsort ad a Teveli Fiatalok Egyesülete és a Teveli Székelykör. A programmal egy õsi bukovinai székely szokás elevenedik meg a teveli Mûvelõdési Ház színpadán. A mûsort követõen Decsi-Kiss János képzõmûvész tart elõadást "Szeretet és Mûvészet" címmel.