Üléseztek a cikói képviselõk

Ülésezett Cikó Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A grémium elfogadta a háromnegyed éves költségvetés teljesítésérõl szóló beszámolót, és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet módosítását. Elfogadta a 2010. évi költségvetési koncepciót, amelyben nagyjából körvonalazták a jövõ évi pénzügyi lehetõségeket, melyek Dr. Ferencz Márton polgármester szerint nem lesznek túl fényesek. Elfogadták a testület jövõ évi munkatervét, és döntés született a körjegyzõséggel kapcsolatosan is.