János-napi köszöntõ Tevelen

János-napi köszöntõmûsort rendez a Teveli Fiatalok Egyesülete és a Teveli Székelykör. December 27-én 15 órakor egy õsi bukovinai székely szokás elevenedik meg a teveli mûvelõdési ház színpadán. A község valamennyi Jánosát meghívták a mûsorra, melyet követõen Decsi-Kiss János képzõmûvész tart elõadást "Szeretet és Mûvészet" címmel.