Ülésezik a bonyhádi képviselõ-testület

December 17-én tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A Városházán 15 órakor közmeghallgatással kezdõdik a program. A további napirendi pontok:

Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról; Tájékoztató a bonyhádi fürdõberuházás helyzetérõl; Tájékoztató a kórház beruházásának helyzetérõl; A helyi autóbusz-közlekedés viteldíja; Bonyhád Város Településrendezési Tervének módosítása; A képviselõ-testület 2010. évi munkatervének megtárgyalása; Beszámoló a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységrõl; Élelmezési nyersanyagnormák megállapítása; A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendelet módosítása; A helyi adókról szóló 32/2009. (XII.19.) számú rendelet módosítása; A Városi Kórház és Rendelõintézet létszámának módosítása; A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 17/1995. (VI.1.) számú rendelet módosítása; A MINVASÍV Alapítvány Alapító Okiratának módosítása; Völgységi Múzeum Alapító Okiratának módosítása; Közbeszerzési Szabályzat módosítása; Fenntartói nyilatkozat a Vörösmarty Mihály ÁMK részére a TÁMOP-3.2.3./09/2 kódszámú „Építõ közösségek c. pályázat benyújtásához.