Dramatikus játékok Erdélyben

„Dramatikus játékok Észak-Erdélyben” címmel tart elõadást Nagy István a Honismereti Kör összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban.