Lotz János nyomában Svédországban

Lotz János a bonyhádi gimnázium diákja volt, majd világhírû nyelvész lett. A gimnázium tehetséggondozó munkatársa, Lenczné V. Judit monográfiát ír a professzorról, és kutatásai során nemrég Svédországba látogatott munkatársával, Kutnyánszkyné Bacskai Eszterrel. A stockholmi magyarokkal nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, Lenczné elõadást is tartott számukra Lotz János életérõl és munkásságáról. A stockholmi egyetemi könyvtárban dolgozó Kertész Tamás személyében remek segítõtársra találtak, aki már elõre összekészítette számukra mindazokat a dokumentumokat, amelyek kötõdnek a világhírû nyelvészhez. Lenczné szeretné folytatni a gyûjtõmunkát, ehhez Lotz életének több helyszínére is el kéne még látogatni adatgyûjtés céljából. A professzor New Yorkban és Washingtonban is tevékenykedett, hagyatékát pedig Japánban, egy osakai egyetemen õrzik.