Az elsõ világháborúról

Az elsõ világháborúról tart elõadást Szomolányi Tibor nyugalmazott alezredes a bonyhádi mûvelõdési központban, a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület összejövetelén.