Ülésezett a váraljai testület

Ülésezett Váralja Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A grémium elfogadta az elsõ háromnegyed év költségvetési beszámolóját, a 2010. évi költségvetési koncepciót, a belsõ ellenõrzési tervet, valamint a jövõ évi munkatervet és rendezvénytervet is. Ezenkívül a testület társulási megállapodásokat módosított az ülésen.