A téli ünnepkörökrõl

A Honismereti Kör összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban Csibi Krisztina tart elõadást a téli ünnepkör népszokásairól.