Lakástüzek az elavult elektromos hálózatok miatt

A 2008-as év végén három esetben is volt tûzeset a bonyhádi társasházakban. Dr. Farkas Attila tûzoltóparancsnoktól megtudtuk, hogy a tûzkeletkezési okok két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik a feledékenységre vezethetõ vissza, amikor a háziasszony a tûzhelyen felejt valamit szabad láng fölött. A bonyhádi lakótelepi esetek közül az egyik ilyen volt. Még szerencse, hogy a hölgynek volt annyi lélekjelenléte, hogy nem kezdte el vízzel oltani az olajat, mert abból csak nagyobb baj származott volna, hanem fedõt tett rá és lehúzta a tûzhelyrõl, ezzel elejét véve a további égésnek. A másik két tûzeset viszont a lakások elektromos hálózatával összefüggésben keletkezett.

– A bonyhádi lakótelepi társasházakat az 1970-es években építették, azóta sok esetben már a tulajdonosok is cserélõdtek, de nem minden lakásban történtek meg a teljes felújítási munkálatok, illetve a falban kiépített villamos hálózat sokszor már nem kerül sorra – mondja Dr. Farkas Attila. – A 70-es években alumíniumvezetékeket használtak, vékony keresztmetszettel, ami abban az idõben elégnek is bizonyult, hiszen alig volt villamosfogyasztó egy-egy lakásban. Ugyanakkor ma ahány szoba annyi televízió, számítógép, nagy teljesítményû villanytûzhely, mikrohullámú sütõ… Ezeknek a gépeknek az áramfelvétele jelentõsen nagyobb, mint amire a 70-es években lettek méretezve ezek a vezetékek. Arról nem is beszélve, hogy a vezetékeknek a dobozban való összekapcsolása még sodrással történt, amit szigetelõszalaggal szigeteltek le. Közel 4 évtizeddel késõbb törvényszerû, hogy a kötések oldódnak, már nem annyira simul egymáshoz a két vezeték. Adott helyen a megnövekedett áramfelvétel miatt hõ keletkezik, és ez képes a szigetelõszalagot meggyújtani, ami aztán már tüzet tud okozni a konyhában.

Gyakran értetlenül állnak a károsultak, hogy hogy fordulhatott elõ elektromos tûz, amikor nem is használtak semmiféle berendezést. A magyarázat az elõbbiekben rejlik. Amikor valami melegszik-kihûl-melegszik-kihûl, ez kiszámíthatatlanná teszi, hogy pontosan mikor éri el az éghetõ anyag a kritikus hõmérsékletet, ami aztán izzik, és késõbb lángra lobban. Elõfordul (az egyik bonyhádi eset is így történt), hogy reggel a háziasszony elmegy otthonról, és mire hazaér délután a munkából, azt tapasztalja, hogy a konyhája majdnem teljesen kiégett, ugyanakkor a tûz beavatkozás nélkül el is aludt. Ennek az a magyarázata, hogy az égéshez oxigén szükséges. A kérdéses esetben az égés következtében, és a jól szigetelõ nyílászáróknak köszönhetõen olyan hamar füsttel telítõdött a helyiség, és elhasználódott az oxigén, hogy a tûz saját magától el is aludt.

A másik bonyhádi esetben viszont nem volt ilyen szerencsés a tulajdonos. Ott elég hamar kiégtek a nyílászárók, és bizony fennállt a veszélye annak, hogy a homlokzati tûzterjedés következtében a felette lévõ lakásba is átterjednek a lángok. Percek választották el ettõl, szerencsére az észlelésnek és a helyi önkéntes tûzoltó egyesület gyors és szakszerû beavatkozásának köszönhetõen a tûz tovaterjedését sikerült megakadályozni. Jogosan merül fel a kérdés: mit lehet tenni ilyen esetekben? Mindenképpen javaslom a lakástulajdonosoknak, hogy soron kívül forduljanak villamos szakemberhez, és a saját tulajdonukban lévõ lakásnak a hálózatát vizsgáltassák felül. Amennyiben hiányosságokat észlelnek, azt szûntessék meg, a szükséges javításokat végezzék el.

A bonyhádi tûzoltóság szakemberei 2003 óta folyamatosan jelen vannak a társasházak tûzvédelmi feladataiban. Akkor egy átfogó ellenõrzés keretében felmérték a tûzbiztonsági helyzetet, ami eléggé elszomorító volt. Hiányoztak a tûzoltó-készülékek a folyosókon, a menekülési útvonalak nem voltak akadálymentesek, a lépcsõházak füstmentesítése sem volt biztosított minden esetben, a nyílászárók és a tetõtéri kibújó nyílások le voltak lakatolva. Tehát számtalan hiányosságot tártunk fel, nem is beszélve a közös helyiségek, folyosók, szuterinok villamoshálózati felülvizsgálatának hiányáról, vagy éppen a villámvédelmi rendszer hibájáról. Az intézkedéseknek köszönhetõen, a közös képviselõkkel együttmûködve, rövid idõn belül megszûntették a hiányosságokat. A bonyhádi társasházak ma már megfelelnek a tûzvédelmi jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek, de a társasházakban lévõ egyes lakások mûszaki szintje változó. Kérem a lakosokat, aki ilyen lakásban él – illetve a családi házakra is vonatkozik ez az elvárás -, a saját biztonságuk, testi épségük érdekében végeztessék el ezeket a munkálatokat.