Ülésezik a bonyhádi képviselõ-testület

November 26-án tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirenden szerepel:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Tájékoztató Bonyhád Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

3.) Javaslat a 2009. évi költségvetésrõl szóló rendelet módosítására

4.) Bonyhád Város 2010. évi költségvetési koncepciója

5.) Egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosítása

6.) Tájékoztató a települési szilárdhulladék-gazdálkodás helyzetérõl

7.) Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása

8.) Települési folyékony hulladék gyûjtési és ártalommentes elhelyezés díjának megállapítása