Pályázatoknak köszönhetõen fejlõdik Závod

Závod önkormányzata több pályázaton is nyert az elmúlt egy évben, ennek köszönhetõen több fejlesztés is megvalósulhatott a településen. Vis major pályázaton 2,5 millió Ft-ot nyertek, ezt 5,3 millió önerõvel kiegészítve kitakarították a závodi vízfolyást, ami már veszélyeztette az alacsonyabban lévõ házakat. A volt általános iskolánál lévõ raktárépület tetõszerkezetét a CÉDE-pályázaton elnyert 2 millió Ft-ból tatarozták. Az önkormányzat által fenntartott szükséglakás tetõzetét TEKI-támogatásból tudták kijavítani. A TRFC-pályázaton 2,2 millió Ft-ot nyertek, ebbõl utcai jelzõtáblákat készítettek, magyar és sváb elnevezések feltüntetésével. A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatának köszönhetõen pedig fûkaszákat tudott vásárolni az önkormányzat.