A házi segítségnyújtásról

Ülésezett a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás. Napirenden szerepelt többek között a gyermekjóléti- és szociális feladatok ellátására létrejött intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítása is. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében 16 település vesz részt a feladatellátásban, míg a házi segítségnyújtásnál 14 település. Mórágy község önkormányzata a jövõben önállóan kívánja ezen feladatokat ellátni, ezért kilépett, de helyette Kakasd település belép az intézményfenntartó társulásba.