Januártól nem lesznek nonstop üzletek Bonyhádon

Bonyhád Város Önkormányzatának képviselõ-testületi ülésén a fõ napirendi pont az egészségügyi alapellátás helyzete, és a vállalkozó háziorvosok munkája volt. Tárgyalta a grémium a Gazdasági Ellátó Szervezet beszámolóját: a testület kiemelte, hogy az intézményben nagyon pontos és precíz munka folyik. A 2010. évi belsõ ellenõrzési tervet is jóváhagyták a képviselõk, majd a város egészségügyi alapellátásában fontos szerepet betöltõ védõnõi szolgálat átszervezésérõl döntöttek. E szerint 2010. január 1-tõl vállalkozóként látják el feladatukat a védõnõk (eddig közalkalmazottként, a kórház szervezetében dolgoztak). Az ultratriatlon világbajnokság 2010. évi megrendezéséhez elvi hozzájárulását adta a testület, és kifejezte azt a szándékát, hogy anyagilag is támogatja ezt a rendezvényt majd a jövõ évi költségvetési keretbõl.

A nonstop üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozó helyi rendeletrõl heves vita alakult ki, végül a grémium módosításokkal fogadta el az új szabályzatot. Eszerint január 1-tõl az eddig nonstop nyitva tartású boltok 23 órától hajnali 4-ig be kell zárjanak. A három üzletet érintõ korlátozástól azt várják, hogy a környékbeli lakók pihenése zavartalan legyen, ugyanis az elmúlt idõszakban több bejelentés is érkezett éjszakai hangoskodásról, randalírozásról. A testület módosította az átmeneti gondozás ellátására létrejött intézményfenntartó társulás társulási megállapodását, valamint pályázatok benyújtásáról is döntött. Végül egyhangúlag megszavazták, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesítsen Bonyhád a szerbiai Pancsovával, az eddig kialakult kapcsolatokat továbbfejlesztve, segítve ezzel Szerbia Európai Uniós csatlakozását is.