Ülésezik a bonyhádi képviselõ-testület

Október 29-én tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Az egészségügyi alapellátás helyzete, a vállalkozó háziorvosok munkája

3.) A GESZ vezetõjének beszámolója az intézmény munkájáról

4.) 2010. évi belsõ ellenõrzési terv megtárgyalása

5.) Védõnõi Szolgálat átszervezése

6.) Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény részvétele az iskolagyümölcs- programban a 2009/2010. tanévben

7.) 2010. évi Ultratriatlon Világbajnokság támogatása Bonyhádon

8.) Egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotása

9.) Az átmeneti gondozás ellátására létrejött intézményfenntartó társulás megállapodásának módosítása

10.) Pályázat benyújtása a 0247. helyrajzi számú út folytatására

11.) Támogatás a hõszigetelést megvalósító társasházak részére

12.) Pancsovai testvérvárosi kapcsolat felvétele