Perczel Dezsõrõl

A politikus Perczel Dezsõrõl tart elõadást Bischof Tamás a bonyhádi Honismereti Kör tagjainak a helyi mûvelõdési központban.