Ülésezik a kakasdi képviselõ-testület

Szeptember 30-án ül össze Kakasd Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A grémium meghallgatja az elsõ félévi költségvetési beszámolót és módosítja az idei költségvetést. Az ülésen beszámolnak a civil szervezetek, illetve a Faluház és a Könyvtár vezetõje. Rendeletmódosításokra is sor kerül a jogharmonizáció miatt, illetve módosítják a foglalkoztatási tervet és a Gondozási Központ alapító okiratát is.