Erõsítik a kéttannyelvû oktatást a Vörösmartyban

A BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézményében célként tûzték ki a német kéttannyelvû oktatás erõsítését. Ennek érdekében az alsó tagozatosok számára levelezõs versenyt is indítottak, melynek a döntõje májusban lesz. Ettõl a tanévtõl kezdve bõvítik azoknak a tantárgyaknak a körét, amelyeket német nyelven oktatnak, ilyen például az informatika. Az iskolavezetés pályázatot nyújtott be az elmúlt tanévben, melynek az eredményét még várják. Pozitív elbírálás esetén Deutsche Sprachdiplom Nyelvvizsga Központot alakítanának ki az iskolában, így a 8. évfolyamos diákok helyben tehetnék le a német nyelvvizsgát.