Ösztöndíjpályázatot írt ki az önkormányzat

Bonyhád Város Önkormányzata – együttmûködve az Oktatási és Kulturális Minisztériummal – kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. A felsõoktatási hallgatók, illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok egyaránt jelentkezhetnek. Részletes tájékoztatás és a pályázati ûrlap megtalálható a www.bonyhad.hu Internetes oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján. A pályázatok benyújtási határideje október 30.