Civilügyintézõ képzést indítanak Bonyhádon

A Civil SzámAdó Szolgálat idén is meghirdeti civilügyintézõ képzéssorozatát, melynek elsõ állomása Bonyhád lesz. A kétszer két napos képzés célja a civil ügyintézõi feladatok készség szintû elsajátítása, a törvényi minimumok átültetése a gyakorlatba, a napi ügyviteli munka gyakorlatának elsajátítása. A résztvevõk megismerhetik a civil szervezetekre vonatkozó elõírások betartásának technikáját, betekintést kapnak a civil szektor törvényes mûködésének szabályaiba. A programsorozat megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja, így a részvétel ingyenes. A bonyhádi képzést október 2-3-án, és október 16-17-én rendezik meg. További részletek a www.civilszamado.hu Internetes oldalon találhatók.